De deadline voor het wijzigen van zorgverzekering en zorgpakket loopt af op 31 december aanstaande.

Ook voor 2021 worden mijn klachtgerichte TuiNa-behandelingen als complementair -alternatieve therapie  weer vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Onder prestatiecode 24105 Behandeling Tuina en 24103 Behandeling Oosterse Geneeswijzen, kwalificatiecode 9021.

Helaas wordt per 1 januari 2021 alweer meer bezuinigd op het aantal vergoedbare behandelingen, de vergoeding per consult en is in sommige gevallen het helemaal niet meer mogelijk om voor alternatieve therapie vergoed te krijgen. Verzekeraars vallend onder de CZ groep vergoeden TuiNa in elk geval niet. Onderstaand vindt u wellicht interessante informatie met betrekking tot uw verzekeraar.

Vergoeding Zorgverzekeraars | CAT (catcomplementair.nl)

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging CAT- Complementair (competitieprofiel Level 5) en RBCZ geregistreerd complementair aanvullend therapeut op HBO niveau. Om de verschillende registraties actief te houden investeer ik in mijn ontwikkeling door het verplicht volgen van bijscholing en het volgen van intervisie-bijeenkomsten. Ook heb ik een AGB zorgverlenerscode (90/108647, praktijkcode 90067679). Registraties en bijscholing vergen daarnaast een financiële investering van mijn kant.  Voor 2021 kies ik ervoor dit in stand te houden zodat mijn cliënten voor vergoeding via aanvullende zorgverzekering in aanmerking kunnen komen. Met ingang van 1 januari 2021 geldt een lichte tariefverhoging naar € 60,00 per uur, zie Contact – Chi&Me | Vitaliteitspraktijk | Tuina-Massage Giethoorn (tuina-massagegiethoorn.nl). Minima, zonder recht op vergoeding verzoek ik met mij in gesprek te gaan om tot een passend voorstel te komen.

Ik adviseer om u goed in te lezen in de verschillende verzekeraars en aanvullende pakketten voor u nog interessant zijn.  Via onderstaande link nog enkele berichten met betrekking tot vergoedbaarheid uit de Zorgwijzer. Ik ben bereid om uw vragen op dit gebied te beantwoorden maar de verantwoordelijkheid met betrekking tot vergoedbaarheid berust bij cliënt zelf.

Zorgverzekeraars bezuinigen fors op alternatieve geneeswijzen (zorgwijzer.nl)